Deze website maakt gebruik van cookies.  Klik hier voor meer informatie.  Deze melding niet meer tonen.Onderstaand vindt u onze Algemene Voorwaarden per artikel. Voor meer informatie klkt u op het betreffende artikel.

1.   Algemeen


2.   Offertes

3.   Opdrachten

4.   Levering / uitvoering opdracht

5.   Overschrijding levertermijn

6.   Sitehosting

7.   Klachten en garantie

8.   Aansprakelijkheid

9.   Eigendomsrecht en Copyright

10. Betalingen

11. Geschillen

12. Slotbepalingen


Mocht u alsnog vragen hebben met betrekking tot onze producten of diensten, neem dan contact met ons op,Home | portfolio | producten | contact
Algemene voorwaarden